Monthly Archives: August, 2004

Nakladatelství DHARMAGAIA,

Dnešní svět se potýká s mnohými těžkostmi- otřesy měnových systémuů,civilizačními nemocemi, znečištěním životního prostředíi…Čím dál více z nás tuší, že je třeba změnit směr, jímž se ubíráme. Někteří vnímáme chaos. Kéž dá tento chaos impuls k vytvoření lepšího světa.  Třináct babiček, starších moudrých žen, významných zástupkyň domorodých národů z mnoha koutů Země se sešlo poprvé […]