Áma Bombo z kmene Tamangů

Věříme, že dnešní svět nás opravdu potřebuje. Potřebuje naše modlitby, naši péči o světový mír a naše léčení. Jsme zde, abychom navrátily sílu původním obřadům a vymohly lidstvu právo přístupu k bylinným lékům. Sešly jsme se, abychom svým národům pomohly ubránit půdu, na níž závisí jejich životy, a uchovaly naše společné dědictví tradiční medicíny. Chceme opatrovat Zemi. Věříme, že nám na cestu k nejisté budoucnosti posvítí učení našich dávných předků.

Soucítíme se všemi, kteří uctívají Stvořitele, i s těmi, kdo pracují a modlí se za naše děti, za světový mír a za uzdravení naší Matky Země.

Za všechny své rodiny jmenovitě:
Margaret Behan z kmene Arapaho-Šajenů
Rita Pitka Blumenstein z kmene Jupiků
Julieta Casimiro z kmene Mazateků
Flordemayo z kmene Mayů
Maria Alice Campos Freire z Brazílie
Cering Dolma Gjaltong z Tibetu
Beatrice Long Visitor Holy Dance z kmene Oglalů
Rita Long Visitor Holy Dance z kmene Oglalů
Agnes Baker Pilgrim z kmene Takelmů-Sileců
Mona Polaka z kmene Havasupajů-Tewa-Hopiů
Clara Shinobu Iura z Brazílie
Bernadette Rebienot z kmene Omyèné