Nakladatelství DHARMAGAIA,

Dnešní svět se potýká s mnohými těžkostmi- otřesy měnových systémuů,civilizačními nemocemi, znečištěním životního prostředíi…Čím dál více z nás tuší, že je třeba změnit směr, jímž se ubíráme. Někteří vnímáme chaos. Kéž dá tento chaos impuls k vytvoření lepšího světa. 

Třináct babiček, starších moudrých žen, významných zástupkyň domorodých národů z mnoha koutů Země se sešlo poprvé v roce 2004, aby vytvořilo společnou vizi a pomohlo naplnit proroctví kmene Hopiů, které počínaje rokem 2012 zvěstuje tisíc let světového míru.
Aby tento stav skutečně nastal, musí však podle Babiček lidstvo vytvořit novou realitu, která vyžaduje usmíření s přírodou – Matkou Zemí a obnovení mezilidských vztahů.
Rada třinácti domorodých Babiček se schází dvakrát ročně v rodné zemi jedné z nich ke společné modlitbě. Ženy rovněž cestují po světě, vedou projekty, promlouvají k běžným lidem i důležitým představitelům politického života.
Setkaání Rady bývají uzavřena, navazují na ně však vždy setkání s veřejností. To nejbližší se uskuteční v africkém Gabonu, jehož vláda z něj hodlá učinit celonárodní událost. Později v letošním roce navštíví Babičky Evropu, konkrétně Španělsko.